Στις 28 Ιανουαρίου, οι εταίροι του έργου DigiArts συναντήθηκαν για πρώτη φορά για να συζητήσουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους εργαζόμενους για να βελτιώσουν τις εργασιακές τους πρακτικές. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μεθόδων που συνδυάζουν την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και τις Τέχνες. Οι εταίροι του έργου προέρχονται από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και θα αναπτύξουν υλικό που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εργασίας των νέων στην Ευρώπη, παρέχοντας ένα φιλικό προς τον χρήστη, ελκυστικό και αποτελεσματικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης με ασκήσεις, δραστηριότητες και μαθησιακό περιεχόμενο.

Μείνετε ενημερωμένοι για το έργο μέσω της ιστοσελίδας μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων μας!

Comments are closed