Στο πλαίσιο του έργου DigiArts, οι εταίροι αναπτύσσουν τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και τις Τέχνες

Ένα εγχειρίδιο για την προσέγγιση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και των Τεχνών για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι με νέους να κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν σωστά την καινοτόμο προσέγγιση. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη, τι είναι, από πού προέρχεται και τι συνεπάγεται, καθώς και μια οριστική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και οι Τέχνες μπορούν να συνδυαστούν για να ενισχύσουν την ισότητα εν γένει και την ισότητα μεταξύ των Ευρωπαίων νέων.

DigiArts περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα περιλαμβάνει διαδικτυακές δραστηριότητες για τους νέους εργαζόμενους ώστε να μάθουν τη νέα προσέγγιση και μεθοδολογία και πώς να μεταφέρουν την καλλιτεχνική προσέγγιση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε ψηφιακή μορφή. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ελκυστικό μαθησιακό περιεχόμενο για επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους και νέους και στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των νέων καθώς και την υποστήριξη των νέων.

Εξερευνήστε την συλλογή μας