Το πρώτο εξάμηνο του έτους, εργαστήκαμε στην πιλοτική φάση του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος DigiArts. Αυτό το στάδιο σηματοδοτεί τη μεταφορά των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων σε σχέση με την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις τέχνες σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην επέκταση της διαθεσιμότητας του έργου μας σε άτομα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και πέραν της διάρκειας ζωής του έργου.

4th Newsletter, july 2023

Comments are closed