През първата половина на тази година нашите партньори по проекта бяха заети с пилотната фаза на DigiArts е-обучението. Това е съществен напредък в рамките на проекта, тъй като приложихме разработените до момента учебни материали относно възстановителното правосъдие, по-специално в областта на изкуствата, в реална онлайн учебна среда, като така се надяваме да осигурим за хората в по-отдалечени райони достъп до продуктите, които разработихме, както и възможността те да бъдат ползвани и след като проектът приключи.

Бюлетин 4, юли 2023

Comments are closed