Εξερευνήστε την συλλογή μας

Εδώ μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες, βίντεο και εμπειρίες από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις μας. Εξερευνήστε τι έχει γίνει και τι έχουν αναπτύξει οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Digital Arts Dialogue μέχρι στιγμής.

Διακρατική επιμόρφωση και δραστηριότητες

Οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν τις δραστηριότητες του έργου DigiArts με βάση τις διάφορες αρμοδιότητες και εμπειρίες τους καθώς και εφαρμόζοντας τις δραστηριότητες μεταξύ των ίδιων και των εργαζομένων στο χώρο των νέων στη διακρατική επιμόρφωση, χρησιμοποιώντας την ανατροφοδότηση ως μέσο για την περαιτέρω βελτίωση των δραστηριοτήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ως μια πρώτη δοκιμή και γνωριμία με όλες τις δραστηριότητες που εκπονήθηκαν, οι εταίροι συναντήθηκαν στη Βουλγαρία για μια επιμόρφωση, γνωρίζοντας τις δικές τους δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των συνεργατών τους και μαθαίνοντας πώς λειτουργούν.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι εταίροι συμμετείχαν σε δραστηριότητες και των πέντε θεματικών ενοτήτων και έδωσαν ανατροφοδότηση και προτάσεις για προσαρμογή και βελτίωση πριν από την οριστικοποίηση των δραστηριοτήτων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αξιοποιώντας την εμπειρία της εκπαίδευσης, όλοι οι εταίροι αναθεώρησαν τις δραστηριότητες και τις τροποποίησαν αναλόγως, ώστε να βελτιωθεί ο μαθησιακός αντίκτυπος και η ευκολία χρήσης από τους μελλοντικούς συντονιστές.

Δραστηριότητες με νέους και εργαζόμενους σε θέματα νέων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου Digital Arts Dialogue, οι εταίροι συνεργάστηκαν με εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και νέους σε κάθε χώρα εταίρο για να δοκιμάσουν και να προωθήσουν τις δραστηριότητες και τη διαδικασία μάθησης.

Collages

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δημιουργήθηκαν πολλά κολάζ και εικόνες, τόσο ψηφιακά όσο και διά ζώσης. Τα θέματα των κολάζ εκτείνονταν από προσωπικές προσδοκίες και σκέψεις, μέχρι γενικά θέματα και ερμηνείες.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποδυθούν διάφορες σκηνές και να προβληματιστούν σχετικά με αυτές, λαμβάνοντας απλώς οδηγίες και προσαρμογές των καταστάσεων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων.