В рамките на проекта DigiArts партньорите разработват следните продукти.

Методологическа рамка за възстановително правосъдие и изкуства

Наръчник за подхода на възстановителното правосъдие и изкуствата, който да даде възможност на младежките работници да разберат как правилно да прилагат иновативния подход. Наръчникът включва въведение за възстановителното правосъдие, какво представлява, откъде идва и какво включва, както и обобщаващ преглед на начина, по който възстановителното правосъдие и изкуствата могат да бъдат съчетани, за да се укрепи равенството и равнопоставеността сред европейската младеж.

Среда за електронно обучение DigiArts

Средата за електронно обучение ще включва онлайн дейности за младежките работници, за да се запознаят с новия подход и методология и как да прехвърлят подхода на възстановителното правосъдие и изкуствата в дигитален формат. Платформата включва ангажиращо учебно съдържание за специалисти в областта на младежката работа и млади хора и има за цел да подобри цифровите компетентности на младежките работници, както и обхвата на подкрепата за младите хора.

Разгледайте нашата галерия