Какво ново?

В момента партньорите по проекта DigiArts разработват наръчник за обучение на младежки работници за това как да интегрират възстановителното правосъдие и дигиталните изкуства в класните стаи и курсовете си, разрешават конфликти и се борят с предразсъдъците сред младежите.

Бюлетин 2

Comments are closed