Добре дошли в проекта Дигитален арт диалог/Digital Arts Dialogue!

Проектът DigiArts има за цел да се фокусира върху „прекъснатия“ диалог и да разработи качествен и ефективен начин за обмен на информация между младите хора и младежките работници в диалог и сътрудничество и да се подкрепят взаимно по иновативен дигитален начин. DigiArts се фокусира върху разработването на иновативен и творчески метод за младежките работници за насърчаване на социалното включване. Проектът използва ценностите на възстановителното правосъдие и изкуствата, за да укрепи сътрудничеството и диалога между европейските младежи.

Разгледайте нашата зона за електронно обучение тук!

След месеци работа, партньорите на проекта Digital Arts Dialogue най-накрая завършиха зоната за електронно обучение DigiArts. Разгледайте дейностите, видеоклиповете и материалите директно онлайн чрез компютър, таблет или смартфон.

Целите

Нови подходи

Предоставяне на възможност на работещите с младежи да разширят методологията си

Подобряване на работата с младежи

Даване възможност на младите хора да получат подходяща подкрепа и младежко консултиране

Дигитални изкуства

Подобряване на дигиталните компетентности на работещите с младежи

Разгледайте нашата галерия