Latest news

Stay up to date with the project, our events and the newest development!

През първата половина на тази година нашите партньори по проекта бяха заети […]
Какво ново? В момента партньорите по проекта DigiArts разработват наръчник за обучение […]
Проектът „Digital Arts Dialogue“ има за цел да се фокусира върху „прекъснатия“ […]