Проектът „Digital Arts Dialogue“ има за цел да се фокусира върху „прекъснатия“ диалог и да разработи качествен и ефективен начин, по който младите хора и младежките работници да обменят опит в диалог и сътрудничество и да се подкрепят взаимно по иновативен дигитален начин, използвайки ценностите на възстановителното правосъдие и дигиталните изкуства.

Бюлетин 1.

Comments are closed