На 28 януари 2022 партньорите по проекта DigiArts се събраха за първи път, за да обсъдят разработването на дейности за обучение на младежки работници с цел подобряване на техните работни практики. Проектът има за цел да разработи дейности и методи за обучение, съчетаващи възстановителното правосъдие и изкуствата. Партньорите по проекта са от България, Германия, Франция, Гърция, Италия и Испания и ще разработят материали, които могат да помогнат за подобряване на работата с младежи в Европа, като предоставят удобна за ползване, ангажираща и ефективна среда за електронно обучение с упражнения, дейности и учебно съдържание.

Бъдете в крак с проекта чрез нашия уебсайт и социалните медии на партньорите!

Comments are closed