Разгледайте нашата галерия

Тук можете да намерите снимки, видеоклипове и преживявания от нашите дейности и събития. Разгледайте какво е направено и какво са разработили участниците в проекта „Диалог в областта на цифровите изкуства“ досега.

Транснационално обучение и дейности

Партньорите по проекта разработиха дейностите по проекта DigiArts въз основа на различните си компетенции и опит, както и като тестваха дейностите сред себе си и младежките работници по време на транснационалното обучение, използвайки обратната връзка като начин за по-нататъшно подобряване на дейностите.

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Като първа проверка и запознаване с всички разработени дейности партньорите се срещнаха в България за обучение, за да изпитат своите и взаимните си дейности и да научат как работят.

РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Партньорите участваха в дейностите по всичките пет теми и дадоха обратна връзка и предложения за адаптиране и подобряване преди финализирането на дейностите.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Като използваха опита от обучението, всички партньори преразгледаха дейностите и съответно ги преработиха, за да подобрят въздействието на обучението и да улеснят използването им от бъдещите фасилитатори.

Дейности с млади хора и младежки работници

По време на проекта „Диалог в областта на цифровите изкуства“ партньорите работиха с младежки работници и млади хора във всяка страна партньор, за да изпробват и популяризират дейностите и учебния процес.

КОЛАЖИ

По време на обучението бяха създадени много колажи и изображения, дигитално и на ръка върху хартия. Темите на колажите варираха от лични очаквания и мисли до общи теми и интерпретации.

ДЕЙСТВИЕ НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА

За да се справят със стереотипите, участниците бяха помолени да разиграят различни сцени и да разсъждават върху тях, като по време на ролевата игра получаваха само инструкции и промени в ситуациите.