Какво е новото?

С наближаването на финалната фаза на проекта партньоритесе фокусират върху събитията за мултиплициране ипопуляризиране на DigiArts, за да подобрят обхвата ивъздействието на проекта и да информират младежкитеработници за възможностите, които проектът предлага. Научете повече за събитията от този бюлетин.

Бюлетин 5

Comments are closed