Тема 1

Цели

Намалете стреса от цифровата платформа и инструменти

Дигиталните инструменти и платформи често носят допълнителен стрес по време на работа, особено когато инструментите са непознати или не са въведени по правилния начин. Тази тема се фокусира върху въвеждането на цифрови инструменти по интересен и ненатоварващ начин.

Здравословно движение на тялото

Седенето на компютър или гледането в екрана за дълго време е уморително и нездравословно по различни начини. Следните дейности също така представят начин за участие в релаксиращи движения на тялото за намаляване на стреса и подобряване на здравето.

Мотивирайте участието и предизвикайте интерес

Тъй като някои от предизвикателствата на дигиталната работа са липсата на участие, мотивация и интерес, тези дейности трябва да мотивират участниците активно да допринасят и да разпалят интереса им към обсъжданите теми и упражнения.

Смартфон, компютър (компютър, лаптоп или таблет), стабилна интернет връзка, цифрова платформа за срещи (напр. Zoom), високоговорители, рециклирани материали

За лични дейности: голяма стая, хартия, маркери/ химикалки, голям екран/ проектор

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете точно какви материали са необходими за тях конкретно.

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете какви точно платформи са необходими за тях конкретно.

дейности

Анимиране на личен обект

Използвайки лични вещи, тази дейност мотивира участниците да споделят информация за себе си, както и интересно преживяване, което може да са преживели, подобрявайки сътрудничеството в група.

30 мин

12-15 души

онлайн

Кажи мнението си

С помощта на записи на смартфони участниците могат да споделят мненията си свободно и без да се влияят от други, преди да обменят мнения и опит в група.

30+ мин

3-10 души

лично

Запознаване с дигиталните програми

За да подобрят знанията си за дигиталните инструменти, участниците са помолени да направят проучване на различни инструменти и да ги обяснят на своите връстници, подобрявайки разбирането, както и способността за търсене на информация онлайн.

15-30 мин

1-15 души

адаптивно

Капоейра

След дълъг работен ден тази дейност се фокусира върху релаксация и успокояващо движение за тялото. Комбинирайки здравословното и интересно движение на капоейра, участниците могат да отпуснат телата си, както и да научат как онлайн или дигиталните класове могат да се провеждат по интересен начин.

90 мин

Мин. 5 души

адаптивно

Разкажи ми повече за себе си!

Тази дейност разчита на метода на бърникането, като се използват рециклирани или намерени по друг начин предмети и повторното им използване за бърникане и производство на нещо ново. Използвайки Tinkering, участниците могат да споделят нещо за тях, както и мнението си по конкретни теми.

30-45 мин

8-10 души

онлайн

Кой кой е?

Участниците са помолени да отгатнат факти и информация за другите, като играят процеса на опознаване и улесняват споделянето на истории и преживявания помежду си в група.

20 мин

10 души

онлайн

Анимиране на личен обект

Очаквана продължителност: 30 мин. – зависи от броя на участниците

Евентуален брой участници: 12-15 (тъй като се провежда чрез цифрови платформи, може повече хора да участват)

Учебни цели:

 • Работещите с младежи се обучават да използват дигитални инструменти – Zoom, Webex, MS Teams and similar platforms
 • Да комбинират дигитални материали/инструменти и технологии
 • Участниците изразяват себе си сободно пред камера
 • От защитена среда на участниците е позволено да импровизират устна реч, въображение и креативност
 • Използвайте цифрови фотоистории и създайте лични разкази

Необходими материали: Мобилен телефон с камера или цифров фотоапарат, Компютър, интернет връзка и цифрова платформа (като Zoom, Webex, MS Teams)

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Обучителят представя упражнението и казва на участниците, че целта му е да създадат лична история, вдъхновена от обект, с който имат връзка. Този предмет може да бъде нещо от работното им пространство, чанти и, ако работят от вкъщи, може да е всичко, което им харесва, при условие че е нещо, което може да държат в ръцете си и да го носят.

Стъпка 2: Всеки участник създава кратка история/разказ въз основа на своя обект.

Стъпка 3: Участниците са помолени да снимат своя обект с цифрова камера или камерата на мобилния си телефон. След изпращат снимката на своя компютър. На свой ред всеки използва екрана за споделяне, за да представи историята, свързана с обекта. Разказът трябва да е до 1 мин.

Стъпка 4: Обучителят създава дигитални стаи, където разделя участниците. В стаите участниците в групи създават история със своя предмет. Създават се 3-5 истории.

Участниците се връщат в зоната за срещи на основната група на платформата. Там те разказват историите си колективно.

Стъпка 5: – Обратна връзка: Това упражнение има за цел да представи дигиталната платформа на участниците по нестресиращ и конструктивен начин. Участниците трябва да обмислят начина, по който са използвали дигиталните платформи и комуникацията си.

Кажи мнението си

Очаквана продължителност: Зависи от броя на участниците и броя на обучителите. За 4-5 участници около 30 минути

Евентуален брой участници: Мин. 3-4, макс. 8-10 души

Учебни цели:

 • Развиване на положително отношение към собствения глас и разбиране, че не става въпрос за това как звучите, а какво (имате да) казвате.
 • Осъществяване на трансфер: Трябва да възприемаме околните въз основа на това, което мислят, казват и как се държат, а не на външни, несъществени характеристики.
 • Формиране на мнение;
 • Изразяване на собственото мнение;
 • Развиване на смелост за изразяване на собственото мнение без предварително присъединяване към основния поток;
 • Устояване на себе си;
 • Научаване да се дискутира без осъждане;
 • Осъзнаване на ползата просто да се слуша без да се осъжда;
 • Повишаване на съзнанието, че всички са равни;
 • Публично говорене.

Необходими материали: Трябва да има мобилен телефон, високоговорители, място за разделяне на участниците на групи

Описание: Стъпка 1 – Въведение: На групата ще бъде зададен определен необвързващ въпрос, например: „Чай или кафе“/„Котки или кучета“? Въпросът може/трябва да бъде адаптиран към групата участници.

Обучителят трябва да запише въпроса на черна дъска или флипчарт, да го прожектира на стената и т.н., за да е сигурен, че участниците знаят какво да отговорят.

Този въпрос трябва да е прост за групи, в които участниците не се познават помежду си, или за по-млади участници. Може да се използва и за разчупване на ледовете. Може да е по-сложно, колкото по-запознати са участниците един с друг.

Стъпка 2: Участниците сега имат време да обмислят своята гледна точка, да обмислят основанията си и да дадат кратка основна информация. Когато го направят, те записват мнението си (отговор и причина) в нестресираща атмосфера без намеса от трети страни. Самият запис не трябва да е по-дълъг от 20-30 секунди. Тази стъпка може да отнеме прибл. 5 минути.

За да записват, участниците трябва да използват собственото приложение за аудио запис на своите смартфони, напр. гласови бележки на iPhone или Диктофон на телефони Samsung.

Стъпка 3: Участниците възпроизвеждат своите записи в произволно избран ред. Много е важно между записите да не се правят оценки, коментари и т.н. Това трябва да стане много ясно, преди да се започне възпроизвеждането на записите. Участниците може дори да затворят очите си или да ги покрият, за да сведат до минимум реакцията на жестове и мимики.

Стъпка 4 – Рефлексия: Всеки разсъждава върху себе си: Казах ли това, което исках да кажа? (ниво на съдържание) Какво е чувството да чувам себе си? (ниво на възприятие) Добре ли е? Ако не: Защо? Какво ме притеснява? Уместно ли е това или може би не, тъй като фокусът трябва да падне върху други аспекти?

Също така е полезно да поставите тези въпроси на дъската, флипчарта и т.н., така че участниците да знаят за какво да говорят по време на кръга за размисъл. В края на кръга за размисъл групата може да бъде попитана дали някой иска да сподели нещо допълнително.

Надграждайки над това, в зависимост от времето и групата всеки може също да разсъждава: Какво беше усещането да ти бъде позволено просто да слушаш и да не казваш това, което мислиш? Какво ти причини това?

Стъпка 5: По желание групата може също да предприеме модифициране на своите мнения.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ: Чуването на собствения глас на запис или цифрово се възприема от много хора като много неудобно. Това се отнася за гласова поща, срещи в Zoom, които се записват и т.н., и дори може да се превърне в пречка или проблем, особено когато използвате гласа си за работа. С това упражнение наред с други аспекти, свързани със самовъзприемането, ние целим да намалим това чувство и искаме да подкрепим участниците да развият спокойно отношение към собствения си глас.

Запознаване с дигиталните програми

Очаквана продължителност: 15-30 мин.

Евентуален брой участници: 1-15

Учебни цели:

 • Обучение за това, как да се използват дигитални програми

Необходими материали:

 • Смартфон/лаптоп за всеки участник или (ако е лице в лице) поне един компютър
 • онлайн – Бележки (малки листчета) с имената на цифрови платформи, които ще бъдат представени. Необходими са толкова бележки, колкото са участниците. Платформите могат да се повтарят. Обучителят избира платформи, с които може да работи и да ги представя добре.

Описание: Инструкции за обучителя

Стъпка 1 – Въведение: Обяснете накратко кои платформи ще се използват в дейността и как/защо възможността да работите с тях може да бъде от полза както в личния, така и в професионалния живот на участниците.

(присъствено)

Стъпка 2: Нека участниците да напишат произволна бележка с цифров инструмент/платформа (Youtube, Google Pictures, Google Maps, Soundcloud и др.)

Стъпка 3: Участниците трябва да намерят любимо произведение на изкуството/място/картина/музика в платформата, на която са попаднали на случаен принцип и да го представят на групата. (Пример: музикално видео в Youtube, картина в Google Pictures). Те трябва да си помагат взаимно и работещият с младежи трябва да ги ръководи в процеса.

(онлайн)

Стъпка 2: Кажете на участниците да намерят любимия си музикален видеоклип в Youtube.

Стъпка 3: Научете ги как да споделят своите екрани, за да споделят музикалния видеоклип, който са избрали, след което ги насърчете да реагират взаимно на избора на другия в чата.


Стъпка 4 – Обратна връзка: Обсъдете какво са научили участниците и как могат да използват това знание в живота си.

Ако сте онлайн, използвайте възможността да запознаете участниците и с платформата за онлайн срещи, която се използва, например Zoom.

Капоейра

Очаквана продължителност: около 90 мин.

Евентуален брой участници: Мин. 5 участници – няма ограничения за броя участници

Учебни цели:

 • Освободете стреса и отпуснете ума
 • Подобряване на взаимоотношенията с връстниците
 • Увеличаване на физическата и психическа сила
 • Използвайте движението на тялото, за да облекчите безпокойството

Необходими материали: Високоговорители, Компютър, лаптоп или таблет, Интернет, Голяма стая, Проектор или голям екран

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Капоейра е афро-бразилски културен израз, който съчетава игра, битка, музика и танци и съчетаването им. В допълнение към увеличаването на силата, освобождаването на стреса и увеличаването на гъвкавостта, капоейра активира различни части на мозъка като зрение, движение, памет, пространствено съзнание и координация.

Ще проведем курс по капоейра за начинаещи, за да помогнем на участниците, които трябва да работят дълги часове с дигитални инструменти, да се отпуснат и възстановят.

Стъпка 2: Класът ще се преподава или от професионалист по капоейра чрез Zoom, или чрез предоставените уроци в YouTube.

Извършването на този вид дейности чрез уроци, дори ако са онлайн, може да бъде много полезно за участниците. Тъй като те трябва да следват само няколко насоки и всичко е обяснено много внимателно, това не кара участниците да изпитват стрес, напротив, в края на сесията те ще се чувстват спокойни и освободени.

Стъпка 3: Всички участници ще следват класа или уроците от споделена обща зона, където ще могат да взаимодействат помежду си.

Стъпка 4 – Обратна връзка: След като упражнението приключи, те ще разкажат за положителните и отрицателните аспекти, които са преживели по време на сесията.

Възможни въпроси:

 • „Какво беше усещането да използваш цифрови технологии, за да научиш нещо ново?“
 • „Какво може да се подобри за онлайн клас като този?“
 • „Кои уроци са работили добре и кои не?“
 • „Има ли други курсове, които бихте искали да изпробвате чрез онлайн урок?“

Това упражнение може да се прави и с други релаксиращи танци и упражнения за движение на тялото, например пилатес.

Препоръчани видеоклипове с уроци

Разкажи ми повече за себе си!

Очаквана продължителност: 30-45 мин.

Евентуален брой участници: 8-10 души

Учебни цели:

 • Подобряване на взаимодействието в групата;
 • Подобряване на творческите техники;
 • Усвояване на методологията за майсторенето;
 • Подобряване на уменията за абстракция.

Необходими материали: Лаптоп/таблет, wifi и рециклирани материали (картон, плат, копчета, конци, канап, клонки, листа)

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Две упражнения, базирани на методологията на майсторенето, за подпомагане на взаимодействието по време на Zoom/онлайн сесиите с групата: дейност за разчупване на леда и дейност, която да помогне на участниците да мислят по конкретна тема (като например: темата на урок по време на онлайн училищно занятие). Фасилитаторът обяснява накратко какво представлява майсторенето, като насочва младежките работници да намерят материала, който могат да използват за дейността в стаята, в която провеждат онлайн сесията (15 минути).

Стъпка 2: Дейност за разчупване на ледовете: използвайки материала, подходящ за дейността по майсторенето, участниците са помолени да създадат обект, който спомага да разкажат повече за себе си (15 мин.). След това те показват на другите работата, която са свършили, обяснявайки я накратко (по 5 минути).

Стъпка 3: Втора дейност: участниците са помолени да помислят върху темата на урока. Те са помолени да го използват, за да създадат обект, който помага да разкажат повече какво мислят по темата (15 мин.). След това те представят на другите работата, която са свършили (по 5 мин. за всеки).

Стъпка 4 – Рефлексия: след приключване на дейността може да се организира дебат.

Беше ли трудно да се намерят материали? А да се разбере какво представлява майсторенето и как се прилага? Как да го приложат към дадените теми? Какви бяха проблемите при използването на майсторенето по време на онлайн дейност? Екранът помагаше ли да се чувства човек свободен и да твори, или го затрудняваше? Дейността помогна ли за създаването на сесия на участие?

Кой кой е?

Очаквана продължителност: 20 минути

Евентуален брой участници: 10 души

Учебни цели:

 • Опознаване на групата;
 • Тийм-билдинг;
 • Усвояване на за нов цифров инструмент;
 • Умения за слушане;
 • Споделяне на нещо за себе си;
 • Създаване на приветлива атмосфера.

Необходими материали: Смартфон или лаптоп (може да е необходимо да се изтегли приложение)

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Разкрийте анонимно аспект от своята личност, нещо необичайно, което сте правили, или хоби чрез снимки и оставете групата да познае, че това сте вие. Това е идеално за започване на диалог в началото на семинар и за улесняване на общуването. Целта е да оживите и заредите с енергия началото на вашия семинар, обучение или среща, за да накарате всички да се вълнуват и да работят по-добре като екип.

Стъпка 2 (10 минути): Споделете с участника онлайн бяла дъска. (напр. https://jamboard.google.com/). Всеки участник трябва да качи 2 изображения, които представят нещо за него (неговата личност, страст, кой е…). Може да е снимка на място, спортно занимание,…

Когато всички изберат своите снимки, те трябва да ги поставят на дъската.

Двете снимки трябва да са една до друга, за да се вижда, че представят един и същи човек.

Това могат да бъдат снимки, направени със собствения смартфон или чрез функцията за търсене на снимка в Google чрез ключови думи.

След като всеки качи снимките си, имаме визуална картина какво представлява всяка личност.

Важно е да се покаже пример на споделен екран, който да насочва участниците.

Стъпка 3: Сега участниците трябва да познаят коя двойка снимки кого представя.

Разкритите участници трябва да кажат няколко думи, с които да опишат избора на снимките.

Стъпка 4 – Рефлексия:

 • Щастливи ли сте, че успяхте да научите повече за хората в групата?
 • Как се чувствахте по време на тази дейност?
 • Какво мислите за дъската с разнообразните изображения?

Ако групата е голяма, дейността може да бъде скучна и сложна за организиране, така че е по-добре в този случай да разделите групата на две.

Платформени връзки

Искате ли да знаете вашето ниво на дигитална компетентност? Намерете оценката на компетентността тук!