ТЕМА 4

Цели

Дайте възможност на младите хора свободно да изразяват себе си

Тема 4 се фокусира върху подобряването на свободното изразяване в среда на разбиране и неосъждане, подобряване на самочувствието сред младите хора.

Дайте възможност на младите хора да създадат визия за себе си по артистичен начин

Чрез тези дейности младежките работници могат да прилагат артистични методи, за да ангажират младите хора да създадат представа за себе си, кои са, кои искат да бъдат и как да постигнат мечтите си.

Подобрете разбирането и съпричастността

В центъра на всички дейности е ключовият фактор за подобряване на разбирането и съпричастността сред младите хора, следователно подобряване на сътрудничеството и работата в екип и намаляване на дискриминацията и изключването.

Хартия, маркери, моливи за оцветяване, цифрова платформа за срещи, компютър, таблет или смартфон, стабилна интернет връзка, цифрова камера (или смартфон), музика, високоговорители

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете точно какви материали са необходими за тях конкретно.

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете какви точно платформи са необходими за тях конкретно.

дейности

Създаване на маска

Представянето на себе си с положително подсилване и творчески подход е фокусът в тази дейност, предлагайки на участниците шанс да направят своя собствена маска и да се покажат на другите.

70-90 мин

12-15 души

онлайн

„Игра на животни” / „Карнавал на животните”

Всеки участник намира животно, което представлява себе си, заедно създават обща сцена и позволяват размисъл върху себе си и другите около себе си чрез актьорска игра.

Мин. 30 мин

2-10 души

адаптивно

Изтанцувай животно

Избирайки животно, представител на себе си, участниците са помолени да се включат в активно движение и творческо мислене, като разработят хореография и интерпретация за избраното от тях животно и го представят.

60-120 мин

2-10 души

онлайн

Овластяване

Фокусът на тази дейност е намирането на думи, за да се дефинира, както и да станете по-познати и свикнали да се представяте и да се движите пред другите.

45 мин

Мин. 5 души

адаптивно

Жизнени етапи

Чрез движение участниците могат да обменят преживявания, които са натрупали в различни етапи от живота си, с помощта на видеоклипове и кратки записи.

90 мин

Мин. 5 души

адаптивно

Твой ред е!

Давайки свобода на управление на темите и фокуса на сцените, участниците могат да създадат съвместно представление чрез музика, театър или друга медия.

90 мин

8-10 души

онлайн

Аз в най-добрия ми вид

Тази дейност се съсредоточава върху подчертаването на най-доброто във всеки участник и техния живот и за укрепване на самочувствието им чрез положително отражение.

60 мин

5-15 души

онлайн

Създаване на маска

Очаквана продължителност: 70-90 мин.

Евентуален брой участници: 12-15

Учебни цели:

 • Участниците ще могат да създадат представа за себе си
 • Да се изразяват артистично.
 • Да общуват. Да култивирт емпатията.
 • Да говорят за себе си и за други хора.

Необходими материали: Хартия, маркери, моливи за оцветяване.

Линк към стъпка 4 https://www.youtube.com/watch?v=YKpBkv6Zdjw
Lorrena McKennit Marrakesh Night Market

Дигитална платформа, напр. Zoom, Webex, MS Teams, Skype или някаква друга.

Описание:  Стъпка 1 – Въведение: 15-20 мин

Всички членове на групата са с включени камери, за да се виждат. Обучителят информира участниците, че те от своя страна трябва да кажат името си и да кажат следната фраза: „Аз съм най-уникалният човек в целия свят, защото…“ и след това ще трябва да кажат нещо уникално, необикновено, забавно или хубаво за себе си, като например любим цвят, храна, място, на което биха искали да отидат, дейност, която биха искали да извършват. Всеки участник ще казва само по едно нещо. Тогава следващият участник ще повтори фразата, казвайки нещо уникално за себе си. Участниците ще продължат и всеки участник трябва да каже поне 2 или 3 уникални характеристики за себе си. След това към думите трябва да се добави движение. Веднага след като участникът завърши фразата и движението, обучителят и останалата част от групата трябва да отговорят: „Това е, което те прави уникален и специален и затова ни харесва, че си част от нашата група“ (алтернативна фраза, като „Ти си уникален и аз обичам“ също можете да използвате). Процесът приключва, когато всеки участник е казал поне 2 или 3 неща за себе си и своята уникалност.

Стъпка 2: 10-15 мин

Обучителят предлага участниците да вземат хартията, която имат, да направят отвори за очи и да нарисуват лице, което всеки харесва и смята, че е уникално. Участниците отделят време и рисуват върху маската желаното от тях лице

Стъпка Step 3: 15-20 мин.

Всеки участник представя своята маска на останалата част от групата, те говорят за чувствата, които са пресъздали чрез маската и т.н. Когато завършат представянето на маската, те стават и започват да изпробват вида на движението, което ще има тази маска, като използват идеи от първото си упражнение. Всеки участник прави същото.

Стъпка 4: 10 мин.

Обучителят води участниците към творчески танц. Той им възлага да следят за ритъма и тематичната мелодия, докато в други моменти ги активира свободно да изразяват себе си чрез танц и музика.

Стъпка 5 – Обратна връзка: 10 мин

Обучителят моли всеки член на групата да изрази какво запазва от цялата горна сесия за собствения си живот. Той задава въпроси, които стимулират размисъл, а именно „Как мислите, че горното упражнение ви помага да общувате?“, „Намирате ли го за ангажиращо?“ и така нататък. След това той/тя кани участниците да посочат какво е привлякло вниманието им, какво са спечелили и какво искат да запазят като отправна точка от всичк, както и да зададат всякакви въпроси, свързани с упражнението..

„Игра на животни” / „Карнавал на животните”

Очаквана продължителност: Предвидена продължителност за 2 участника: 30 минути

Евентуален брой участници: Мин. 2, макс. 10 души

Учебни цели:

 • Активно самодефиниране: Кой съм аз, кой искам да бъда? Тези двете едно и също ли са?
 • Осъзнаване на (скрити) страхове;
 • Обсъждане на потенциала за личностно развитие в честна и сигурна рамка.

Необходими материали: Цифров фотоапарат или компютър с интернет връзка

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Това упражнение трябва да даде възможност на младите хора свободно да изразят своята визия как искат да бъдат възприемани, напр. в бъдещите им професионални роли. За да направят това, те трябва да помислят за животно, с което се идентифицират или смятат за подходящо, за да изразят представата си за себе си. След това групата се обединява около сценарий, при който участниците биват представяни с помощта на самоличността на съответстващите им животни.

Стъпка 2: Всеки участник има до 5 минути, за да помисли кое животно иска да избере за себе си. Какво символизира това животно? Защо е добре да ме представя такъв, какъвто бих искал да бъда (виждан)? Как се движи, как изглежда и т.н.?

Стъпка 3: Доброволец или един след друг изиграва(т) сценария, докато другият(ите) гледа.

Стъпка 4 – Рефлексия: Когато всяка сценка е готова, групата обсъжда кое животно може да е бил актьорът. След това актьорът може да посочи кое животно по каква причина е избрал и как се е чувствал в тази самоличност: Чувствал ли се е „правилно“ в тази самоличност? Чувствал ли се странно или зле? Защо са го избрали, подхожда ли им? Ако не: Защо и какво би било по-подходящо? Ако да: Какво ви пречи да станете това животно?

Участниците или ръководителят на екипа могат да направят цифрови снимки. След това биха могли да създадат фотогалерия „карнавал на животните“ от това, напр. ако са или трябва да станат екип. След това този колаж може да има роля за формиране на идентичност в рамките на групата/екипа. Също така снимките могат да бъдат отпечатани поотделно, за да напомнят на всеки участник за неговите/нейните индивидуални цели за развитие.

Като алтернатива упражнението може да се проведе с помощта на Zoom. Тогава ще са необходими компютър и интернет.

Изтанцувай животно

Очаквана продължителност: 60-120 мин

Евентуален брой участници: 2-10

Учебни цели

 • Дайте възможност на участниците да изберат представяне за себе си и да го изпълнят, за да го изразят
 • Научете участниците как да дават положителна обратна връзка
 • (онлайн) Научете функцията за анкета в Zoom

Необходими материали: Подходящо устройство, на което да се възпроизвеждат видеоклиповете, така че всички участници да имат ясна видимост.

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Обяснете, че тази дейност е свързана с избора на животно, с което участниците се идентифицират и представянето му в танц или (ако танцът е твърде труден) , в кратко нямо театрално представление

Стъпка 2: Покажете на участниците видеоклипове на танцьори, които правят танцови интерпретации на различни животни.

(ако е онлайн и в платформа, която позволява това): Направете анкета с различни предложения кое животно се опитва да покаже танцьорът, в която участниците могат да гласуват.

Стъпка 3: Нека участниците изберат животно, което искат да представят чрез танцово/нямо изпълнение. Помогнете им в процеса на създаване на това представление. Нека всеки от тях да го изтанцува пред останалите и насърчете зрителите да дадат положителна обратна връзка.

(ако е онлайн и в платформа, която позволява това): Научете участниците как да правят анкети и оставете всеки от тях да направи такава, като останалите участници трябва да отговорят, опитвайки се да отгатнат кое животно се опитва да покаже изпълнителят.

Стъпка 4 – Обратна връзка: Обсъдете защо участниците са избрали животното, което са избрали и как са се почувствали, развивайки се, представяйки се и получавайки обратна връзка за своята интерпретация.

Изберете кои примерни видеоклипове ще бъдат най-добри за вашата група участници.

Овластяване

Очаквана продължителност: 45 мин.

Евентуален брой участници: Мин. 5 участници

Учебни цели:

 • Подобряване на доверието в собственото тяло
 • Да знаеш как да контролираш и да изразяваш себе си по-свободно
 • Подобряване на психическото и физическото здраве

Необходими материали: Компютър, лаптоп или таблет; интернет; Музика

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Овластяването чрез танц се стреми да установи връзка на доверие с тялото, да се научи да свързва отново същността и ума с физическото същество, да се научи да го контролира и да изразява себе си по-свободно.

Тази дейност ще се извършва онлайн чрез Zoom, Skype или друга подобна програма. Сесията също ще бъде записана, така че участниците да могат да я гледат и да разсъждават върху нея поотделно по-късно.

Стъпка 2: За тази дейност се пуска фонова музика и участниците наблюдават кои са и как изглеждат. След определен период за запознаване с онлайн изпълнението, те започват да имитират животните.

Инструкторът казва на участниците да имитират едно животно след друго, като произнасят следните фрази и описания.

Започват с „една мравка, малка, много умна, с необикновена сила, работлива, но почти никой не я вижда“.

Стъпка 3: Те продължават да имитират „малка рибка, бърза, нуждаеща се от много грижи и чиста среда, независима или в група и т.н.“

След това ще преминат към „пеперуда, малка, свободна, елегантна…“

… с „костенурка, тиха, силна и издръжлива, общителна, но не много интерактивна…“

И накрая, те ще бъдат „лъв, голям, общителен, силен, страшен и т.н.

Инструкторът може да смени животните с други, ако е необходимо.

Стъпка 4: След като видят различните характеристики на всяко от тези животни, отразени в себе си, ще се проведе групова дейност, където всеки ще каже прилагателни, с които се е идентифицирал, и трябва да направи движението на животното, което чувства близко.

Пример:

 • Аз съм елегантен като пеперуда (Прави движението на пеперуда).
 • Общителен съм като лъв (Лъвско движение).

Стъпка 5 – Обратна връзка: Накрая правят кратко разсъждение за това как са се почувствали във всяка от частите на дейността.

Възможни въпроси:

 • „Как се чувствахте по време на заниманието?“
 • „Беше ли лесно да се намерят движения за всяко животно?“
 • „Беше ли трудно да избереш близко животно?“
 • „Има ли друго животно, което би искал да изобразиш, което те представлява?“

За група от 5 е препоръчително да има поне 15 животни. За група от 10 или повече животни се препоръчват поне 20 животни.

Обучителят трябва да премине към следващото животно само след като всеки участник покаже движение за текущото животно.

Жизнени етапи

Очаквана продължителност: 90 мин. (не се включва времето за подготовка преди сесията)

Евентуален брой участници: Мин. 5 участници

Учебни цели:

 • Разпознаване на собствените чувства на различни етапи от живота
 • Повишаване на осведомеността за собствените чувства и емоции
 • Подобрете откритостта и споделянето на емоции и преживявания с другите

Необходими материали: Компютър, лаптоп или таблет; интернет; Видеорекордер или смартфон

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Тази дейност ще се извършва онлайн чрез Zoom или Skype.

Участниците избират 3 различни етапа от живота си. Тези етапи са детство, юношество и зрелост.

Преди онлайн сесията участниците ще трябва да запишат своите хореографии, за да ги покажат в онлайн сесията на своите връстници.

Стъпка 2: За да представят сцените, те ще трябва да изберат песен и хореография за тях. Ако в един от етапите са се почувствали спокойни, може да се пусне спокойна музика и да се извършват бавни движения. Ако, от друга страна, са били ядосани или разочаровани, ще се избере по-силна песен с по-резки движения.

Хореографията, която всеки участник създава, трябва да бъде записана преди Zoom или Skype сесията, за да я представи в онлайн сесията на своите връстници.

Стъпка 3: След като всеки участник направи своето видео, сесията ще се проведе чрез Zoom или Skype.

Там всеки участник ще показва видеоклиповете си на връстниците си и ще дава мнението си за видяното.

„Как се възприемат етапите?“

Стъпка 4 – Обратна връзка: Като отражение всеки човек ще сподели как се е чувствал по време на всеки етап.

 • „В кой от тези етапи от живота си се чувстваше по-добре? Защо?“
 • „В коя се почувства по-зле и защо?“
 • „Какво научи от всеки един от тях и какво взе от тях?“
 • „Изненада ли те някое от изображенията на връстниците ти?“

3-те етапа, върху които трябва да се съсредоточат участниците, могат да бъдат адаптирани и към други моменти от живота, например в случай на конфликт или проблем, пред който са изправени те.

Твой ред е!

Очаквана продължителност: 1,5 часа

Евентуален брой участници: 8-10 души

Учебни цели:

 • Подобряване на взаимодействието с групата;
 • Подобряване на креативността и средствата за изразяване;
 • Подобряване на езиковия анализ.

Необходими материали: Компютър, таблет, смартфони / wifi / високоговорители

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Това е дейност, която събира резултатите от дейности № 2 и 3, насочени към работа в група и мислене за бариерите пред разбирането на другите. Тук участниците са свободни да използват средствата, с които искат да изразят себе си: театър (както в дейност 2), музика (както в дейност 3), но също и други. Ако в другите дейности участниците са били насочвани към използването на специфична форма на изкуство, това, което се иска от тях при тази дейност, е да се чувстват по-свободни да изразяват себе си, също и в рамките на групата. (10 минути)

Стъпка 2: Образувайте 2 групи, смесени по пол. Дайте на участниците известно време, за да изберат темата – темата трябва да бъде избрана от участниците и свързана с темите във връзка с възстановителното правосъдие. (10 минути)

Стъпка 3: Групите подготвят творбата (30 минути) и след това я представят, докато другите участници я снимат на видео (60 минути).

Стъпка 4 – Рефлексия: Трудно ли беше да се избере темата? Трудно ли беше да ги оставите да се изразяват свободно? Пожелали ли са да имат по-голяма / водеща роля?

Аз в най-добрия ми вид – наистина ли познавам моите суперсили?

Очаквана продължителност: 1 час

Евентуален брой участници: 5 – 15 души

Учебни цели:

 • Изразяване на себе си;
 • Идентифицирне на уменията и личностните характеристики на друг човек;
 • Осъзнаване на собствения потенциал;
 • Интроспекция;
 • Самоанализ;
 • Развиване на самочувствие;
 • Засилване на способността за изразяване на собствените чувства.

Необходими материали: Шаблон (приложение) – картон – самозалепващо се листче – моливи / или canva / инструменти, с които може да се създаде аватар – музика по време на сесията

Описание: Въведение: Това е интроспективна дейност, която има за цел да подчертае нашите успехи и постижения.

Личността включва моите ценности, моите качества, моите умения, но също и моите хобита. Въпреки че може да има прилики между хората, всеки е уникален. Не е лесно наистина да опознаем себе си и е важно да съпоставим това, което мислим за себе си, с това, което другите виждат в нас.

Стъпка 1: За разчупване на ледовете попитайте всички участници:

„Коя е вашата суперсила?“

Фасилитаторът може да започне да задава темпо. После всички участници трябва да отговорят един след друг, като дадат прилагателно или нещо положително за себе си.

Стъпка 2 – Инструкции:

 • Помолете участниците да изберат два момента от живота си, в които смятат, че са показали най-доброто от себе си. Дайте на участниците 5 минути да помислят върху своите истории.
 • Разделете цялата група на малки групи (максимум 3 човека в група).
 • След като са разделени в малки групи, всеки ще разкаже своите истории. Другите членове на групата ще бъдат откриватели на силните страни и ще трябва да попълнят таблицата, която им се раздава (интереси, ценности, умения…). Всички членове на групата трябва да представят своите истории един по един.
 • Когато някой разказва своята история в продължение на 3 минути, другите трябва да слушат внимателно и да не го прекъсват.
 • Всеки от групата по ред описва своята история.
 • След като всеки разкаже своята история, е време да направим анализ и да споделим бележките, които всеки си е направил, когато е слушал човека да говори.

Стъпка 4:

След този разбор участниците са помолени да пренесат своите истории „Аз в най-добрия ми вид“ или „Суперсили“ в рисунка. Може да е аватар или рисунка на супергерой, участниците трябва да пуснат на воля своята креативност. Те могат също така да използват дигитални инструменти като canva, снимки…

Стъпка 5 – Рефлексия:

 • Лесно ли определихте моментите, в които сте били най-добри? Лесно ли е да го кажете на глас за 3 минути?
 • Наясно ли сте с вашите таланти, умения и способности?
 • Открихте ли неща за себе си и другите?
 • Вече знаете ли вашите суперсили?
 • Обяснете защо тази рисунка ви представя?

Вдъхновен от друг KA2 Еразъм+ проект „Life Design Skills“

Искате ли да знаете вашето ниво на дигитална компетентност? Намерете оценката на компетентността тук!